Anunț privind selecția directorului adjunct al S.C. Eco-Sal 2005 S.A.

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. TÂRGOVIŞTE organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Adjunct: 1. Criterii de selecţie: a) Condiţii generale: – are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale U.E. sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European şi...

Anunț privind selecția directorului general al S.C. Eco-Sal 2005 S.A.

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. TÂRGOVIŞTE organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director General. 1. Criterii de selecţie: a) Condiţii generale: – are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale U.E. sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European...